Ku dhis 5 dollar UurCaleed

Waxaad noogu soo diri kartaa lacagta akoonkan hoose adoo isticimaalaya telefoonkaaga oo Sahal leh *886*80558524* lacagta aad dirayso, dadka debedu waxaa ku soo dirikaraan akoonka Salaama bank 80558524 iyagoo isticimaalaya xawaaladaha kala duwan.
$0.00 donated
0 Donors

Your Donation
Details