Ku dhis deegaankaaga 5 dollar

Waxaad noogu soo diri kartaa lacagta akoonkan hoose adoo isticimaalaya telefoonkaaga oo Sahal leh *886** 6837711" aad dirayso, dadka debedu waxaa ku soo dirikaraan akoonka Salaama bank 6837711 isticimaalaya xawaaladaha kala duwan.
$0.00 donated
0 Donors

Your Donation
Details